Våre ansatte

Våre ansatte:


Daglig leder: Bjørn Engebretsen, tlf. 901 88 470, dagligleder@leifskjonhaug.no

Styreleder: Irina A. Engebretsen, 901 21 270


Frakt - Logistikk/booking: Vegard Engebretsen, tlf. 920 10 809

Sjåfør kranbil JD 66021: Stefan Dahl, tlf. 920 87 056

Sjåfør kranbil JD 70046: Kai Johannessen, tlf. 951 85 988

Sjåfør kranbil JD 76101: Benjamen Fry, tlf. 970 18 995

Sjåfør kranbil: Kåre Bakken, tlf. 934 97 338

Sjåfør kranbil JD 86356: Stian Skau Tjønnås, tlf. 951 95 589

Sjåfør kranbil JD 66797: Jan Georg Ruud, tlf. 934 65 015